TOPICS IN IC

Editie 20218 & 9 december 2021

Van der Valk Exclusief Hotel, Utrecht

Tot onze spijt...

Topics in IC 2020 gaat niet door

Het bestuur van Topics in IC heeft helaas moeten besluiten om het congres dit jaar niet te organiseren. Onze vaste deelnemers hebben de Corona-crisis van dichtbij meegemaakt en zullen - naar verwachting - ook in het najaar weer geconfronteerd worden met een hogere werkdruk. Ook de beperkende maatregelen die de overheid heeft ingesteld maken het organiseren van een leerzaam (maar ook gezellig) congres onhaalbaar.

Wij hopen dat we jullie in 2021 weer mogen verwelkomen op de volgende editie van Topics in Intensive Care!

Bestuur Topics in IC
Image
Image

Over Topics in IC

Multidisciplinair IC-congres - sinds 1992

Nederlands oudste en leukste multidisciplinaire Intensive Care congres, Topics in IC, is al een kwart eeuw een ontmoetingsplaats voor alle beroepsgroepen die bij de intensieve zorg zijn betrokken.

Ieder jaar werken we samen met professionals binnen en buiten de IC om een multidisciplinair programma neer te zetten met interessante sprekers, posters, en innovaties vanuit de ziekenhuizen en medische industrie. We verwelkomen iedereen die professioneel betrokken is bij Intensive Care, maar ook ICK en SEH verpleegkundigen en artsen, (kinder)intensivisten , onderzoekers, verpleegkundig specialisten, instrumentatietechnici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers.

Door het multidisciplinaire karakter van Topics in IC kunnen wij een gevarieerd en breed programma neerzetten. Zo is het voor iedereen interessant om een bijdrage te leveren, of dat nu is als deelnemer, exposant of sponsor.

Contactformulier

logo_topicsinic.png

Search