Abstracts

Pitch jouw onderzoek of innovatieproject en kom gratis naar Topics in IC

Topics in IC verleent een gratis ticket voor dag 2 voor degene die een pitch gaat verzorgen. Alle presentaties komen in aanmerking voor de ‘Johan Groeneveld Award’  voor beste pitch ter waarde van een vrij te besteden bedrag van €250,- 

Om in aanmerking te komen voor een korte presentatie (pitch) stuur je een gestructureerd abstract van een (verpleegkundig of medisch) onderzoek, een PRI, een interessante casus of opvallende bevinding in via abstracts@topicsinic.nl.

Voor meer info zie de informatie hieronder.
Image

Richtlijnen voor een abstract ten behoeve van een pitch

Algemeen

Alle abstracts dienen via email te worden opgestuurd aan abstracts@topicsinic.nl.
Papieren versies of onjuist opgestelde abstracts worden niet geaccepteerd. Lees dan ook zorgvuldig de instructies voordat u start met het maken van uw abstract.

De deadline voor het insturen van het abstract is 25 september 2023. De indiener van een abstract ontvangt een email met daarin een bevestiging van ontvangst. Na de beoordeling van het abstract volgt een email over acceptatie of weigering. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook onderzoek dat niet medisch van karakter is getoond zal worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan verpleegkundig, klinisch-fysisch, technisch of farmacologisch onderzoek dat een relatie heeft met de zorg en/of behandeling van acuut zieke patiënten. Ook dit jaar wordt door een deskundige jury een prijs uitgereikt voor de beste pitch.

Beoordeling

Ingediende abstracts worden anoniem beoordeeld door een aantal leden van de organisatie.

Er wordt van de indieners verwacht dat er van het abstract een pitch wordt gemaakt die op de dag van het congres zal worden gepresenteerd in de parallelsessie ‘Innovatie & research’. De auteur(s) krijgen 5 minuten de tijd om met maximaal 4-6 slides kort de essentie van het abstract toe te lichten, aansluitend is er ruimte voor enkele vragen. Uiteraard zal de jury tijdens de pitchsessie aanwezig zijn. Zie voor het tijdstip van de presentaties het dagprogramma op de website.

Inhoud

Titel / auteur 
Elk abstract start met een heldere titel met daaronder de auteurs betrokken bij het opstellen van het abstract. De naam van de presenterende auteur wordt onderstreept. Per auteur geeft u de affiliatie aan.

Kern

De kern van het abstract bestaat uit:

  • een inleiding waarin liefst een heldere hypothese wordt geformuleerd
  • een materialen en methoden-sectie waarin u meldt hoe het onderzoek is uitgevoerd
  • de resultaten waarin de belangrijkste bevindingen of casusbeschrijving(en)worden weergegeven
  • een conclusie waarin u kort de bevindingen becommentarieert en een conclusie trekt naar aanleiding van het onderzoek
  • een discussie
  • enkele aanbevelingen

Indien het onderwerp van uw abstract is gericht op een nieuwe ontwikkeling binnen de intensive care verpleegkunde en het geen onderzoeksopzet betreft dient u gebruik te maken van een binnen het beroep gebruikelijke en herkenbare methodiek. Bijvoorbeeld een model als de cirkel van Demming, een project vorm of het INK model. 

Het abstract mag worden opgesteld in de Nederlandse taal of de Engelse taal. 

Pitch

Nadat uw abstract (hopelijk) is geaccepteerd door de beoordelingscommissie ontvangt u hierover bericht per e-mail. De presentatie levert u uiterlijk 30 oktober digitaal aan op het emailadres: abstracts@topicsinic.nl