Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij doen ons uiterste best om altijd de juiste en actuele informatie te plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Indien je daaraan twijfelt, dan kun je contact met ons opnemen.

De Stichting Topics in Intensive Care aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Topics in Intensive Care of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Topics in Intensive Care.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die je aan Topics in Intensive Care toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die je naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie en (vermeende) schade, voortvloeiend uit je bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op deze sites wordt verstrekt. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de eigenaar van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

De gegevens die Topics in Intensive Care van de deelnemers verzamelt, worden enkel gebruikt voor het voeren van een adequate deelnemers-registratie en het communiceren met de deelnemers. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en worden maximaal 5 jaar bewaard in de deelnemers-registratie. Onze registratie voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Betaling voor deelname aan Topics in Intensive Care geschiedt direct bij inschrijving via de website en kan alleen plaatsvinden via iDeal. Deze is definitief wanneer de deelnemer een bevestiging vanuit Topics in Intensive per e-mail heeft ontvangen. In deze mail vindt u een link naar de algemene voorwaarden. Topics in IC hanteert een bedenktermijn van 14 dagen. Dit betekent dat je, zonder opgaaf van reden, jouw inschrijving kosteloos kunt annuleren. Wij zullen het volledige inschrijfgeld dan terugstorten op de bankrekening die gebruikt is om de betaling te voldoen. De restitutietermijn bedraagt 14 kalenderdagen.
Heb je naast deelname aan Topics in Intensive Care ook een hotelovernachting geboekt en ben je ingeschreven in de 14 dagen voorafgaand aan de start van het congres, dan kan het zijn dat het hotel annuleringskosten in rekening brengt. Deze zullen door Topics in Intensive Care verrekend worden met het door jou betaalde bedrag: het resterende bedrag zal teruggestort worden op de bankrekening die gebruikt is om de betaling te voldoen. De restitutietermijn bedraagt 14 kalenderdagen.

Wanneer een congres niet door kan gaan vanwege onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij overheidsmaatregelen in het kader van een pandemie, verloren gaan van de congreslokatie door een brand) dan worden de reeds betaalde inschrijfgelden volledig gerestitueerd binnen 30 kalenderdagen.

Op alle diensten die Topics in Intensive Care aanbiedt zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Topics in Intensive Care van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud? Neem dan contact met ons op via info@topicsinic.nl